Đấu Tranh Chống Các Quan Điểm, Luận Điệu Xuyên Tạc Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-17_21-58-39.png
  “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng mà các thế lực thù địch sử dụng trong thời gian qua đã gây tác động tiêu cực không nhỏ đến tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ở tất cả các đối tượng, với những mức độ khác nhau.
  Cuốn sách là tập hợp các bài viết có chất lượng từ Hội thảo “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức.
  Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
  • Đấu Tranh Chống Các Quan Điểm, Luận Điệu Xuyên Tạc Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2017
  • Trương Giang Long, Đinh Ngọc Hoa
  • 554 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5647
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page