Đấu Tranh Của Các Chiến Sĩ Cách Mạng Và Đồng Bào Cháng Chiến Bị Tù Đày Tại Trại Giam Nhà Tiền 1947

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ðấu tranh cách mạng trong các nhà tù là cuộc đấu tranh của các quốc sự phạm, được tạm chia ra hai thời kỳ: thời kỳ thuộc các thế hệ những người dân và sĩ phu yêu nước từ 1862 đến 1930 và thời kỳ sau năm 1930. Ðấu tranh trong các nhà tù trước năm 1930 là những phản ứng chống đối tự động của cá nhân, những cuộc nổi dậy chống đối tự phát, tố cáo chế độ giam giữ khắc nghiệt, chống chế độ lao dịch khổ sai, giết bọn cai quản ác ôn và tìm cách vượt ngục... Ðấu tranh trong các nhà tù từ 1930 về sau phần lớn là những cuộc đấu tranh của các thế hệ những người đã tham gia phong trào yêu nước, tham gia các tổ chức cứu quốc và những đảng viên cộng sản. Ðiểm khác trong thời kỳ này, là có sự lãnh đạo của Ðảng.
  • Đấu Tranh Của Các Chiến Sĩ Cách Mạng Và Đồng Bào Cháng Chiến Bị Tù Đày Tại Trại Giam Nhà Tiền 1947-1954
  • NXB Hà Nội 1996
  • Nhiều Tác Giả
  • 155 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4022
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 26, 2021

Share This Page