Đấu Tranh Phê Phán Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch, Giữ Vững Trận Địa Tư Tưởng Của Đảng Trong Quân

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-17_21-37-54.png
  Cuốn sách góp phần đấu tranh ngăn chặn, hạn chế sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị và bạn đọc có thêm nguồn tư liệu và những luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ và tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
  Phần thứ nhất: Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.
  Phần thứ hai: Đấu tranh chống quan điểm đòi “phi chính trị hóa” quân đội; bảo vệ chính trị nội bộ.
  Đây là tài liệu chuyên khảo phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đồng thời là tài liệu tham khảo với đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
  • Đấu Tranh Phê Phán Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Giữ Vững Trận Địa Tư Tưởng Của Đảng Trong Quân Đội
  • NXB Chính Trị 2016
  • Trần Hoài Trung
  • 630 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5651
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page