Đấu Tranh Phòng, Chống Phi Chính Trị Hoá Quân Đội Trong Tình Hình Mới - Nguyễn Vĩnh Thắng, 241 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-17_22-31-51.png
  Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận luôn là một nội dung, lĩnh vực quan trọng và nóng bỏng của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc. Âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng xã hội của nước ta, phủ định, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự - Bộ Quốc phòng biên soạn cuốn sách nhằm vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.
  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
  Phần thứ nhất: Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội và lí luận về đấu tranh phòng, chống.
  Phần thứ hai: Giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội trong tình hình mới.
  • Đấu Tranh Phòng Chống Phi Chính Trị Hoá Quân Đội Trong Tình Hình Mới
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Vĩnh Thắng
  • 241 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5491
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page