Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Kinh Doanh Trái Phép Ở Việt Nam (NXB Tư Pháp) - Trần Mạnh Đạt, 258 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Kinh Doanh Trái Phép Ở Việt Nam
  NXB Tư Pháp 2005
  Trần Mạnh Đạt
  258 Trang
  Trong khoa học pháp lý Việt Nam, nghiên cứu về các tội phạm cụ thể, nhất là các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn.
  Từ khi Nhà nước ta ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 và hiện nay là Bộ luật hình sự năm 1999 đã có một số công trình khoa học, một số luận án thạc sỹ, tiến sỹ…đi sâu nghiên cứu về các tội phạm cụ thể. Các công trình nghiên cứu khoa học này với những cấp độ khác nhau đã góp phần tích cực vào việc làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  Cuốn sách:”Đấu tranh phòng, chống tội kinh doanh trái phép ở Việt Nam” của TS. Trần Mạnh Đạt là công trình nghiên cứu về một tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế theo hướng trên. Nội dung mà tác giả tập trung làm sáng tỏ là toàn bộ các quy định pháp luật về tội kinh doanh trái phép, về tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm này, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tội kinh doanh trái phép được tác giả nghiên cứu không tách biệt mà được nghiên cứu trong mối liên hệ biện chứng với các điều kiện kinh tế - xã hội nhất định, trong mối quan hệ với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế khác và các tội phạm nói chung.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page