Đấu Xảo Canh Nông Của Hội Chợ Hà Nội - Phủ Toàn Quyền Đông Dương, 53 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jul 4, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Cuộc đấu xảo canh phụ thuộc hội chợ Hà Nội thì mở từ ngày 15 đến 19 tháng 12 nghĩa là từ 13 cho đến 17 tháng một annam. Cuộu đấu xảo xày mở cho tất cả những người Tây, người Annnam làm nghề chăn nuôi và giồng giọt ở Bắc kỳ và phía bắc Trung kỳ (Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh)
  Những người Tây và Annnam làm nghề chăn nuôi và giồng giọt, muốn dự cuộc Đấu xảo này thì phải làm một tờ đệ xin quan công sứ tỉnh mình biên tên vào sổ trước ngày mồng một novembre 1918 nghĩa là trước ngày 28 tháng 9 annam. Trong tờ xin ấy phải đề rõ tên họ, nghệ nghiệp, chỗ ở của mình, và các sản vật muốn đem đấu xảo thì phải phân ra từng phái, từng đẳng, từng hạng. Quá ngày ấy thì không nhận đơn nữa.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page