Dạy Học Theo Chuẩn Kiến Thức-Kĩ Năng Môn Tin Học 10 - Hồ Cẩm Hà, 203 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 10' started by admin, Apr 21, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dạy Học Theo Chuẩn Kiến Thức-Kĩ Năng Môn Tin Học 10
  NXB Đại Học Sư Phạm 2010
  Hồ Cẩm Hà
  203 Trang

  Sách gồm 2 phần. Phần I. Định hướng dạy học Tin học 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; Phần II. Thiết kế các bài học trong sách giáo khoa Tin học 10 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm 4 chương; Chương 1. Một số khái niệm cơ bản của Tin học: Tin học là một nghành khoa học; Thông tin và dữ liệu; Giới thiệu về máy tính; Bài toán và thuật toán; Ngôn ngữ lập trình; Giải toán trên máy tính; Phần mền máy tính; Những ứng dụng của tin học; Tin học và xã hội; Bài tập và thực hành; Chương 2. Hệ điều hành: Khái niệm hệ điều hành; Tệp và quản lí tệp; Giao tiếp với hệ điều hành; Bài tập và thực hành; Chương 3. Soạn thảo văn bản: Khái niệm về soạn thảo văn bản; Làm quen với Microsoft Word; Định dạng văn bản; Một số chức năng khác; Các công cụ trợ giúp soạn thảo; Tạo và làm việc với bảng; Bài tập và thực hành; Chương 4. Mạng máy tính và internet: Mạng máy tính; Mạng thông tin toàn cầu internet; Một số dịch vụ cơ bản của internet; Bài tập và thực hành.

   

Share This Page