Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh - Nhiều Tác Giả, 111 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Mar 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hơn 4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, CNVCLĐ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
  • Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 111 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tvdt.langson.gov.vn/DataFile/63229.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 6, 2018

Share This Page