DDC23 Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Ấn Bản 23 Tập 1 (NXB Hà Nội 2013) - Melvil Dewey, 878 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Văn Thư' started by phamquynh, Apr 28, 2017.

 1. phamquynh

  phamquynh New Member

  [​IMG]
  Ấn bản 23 tiếng Việt - Khung phân loại thập phân Dewey sẽ khắc phục hạn chế này và đảm bảo tính thống nhất trong phân loại tài liệu của các cơ quan thông tin, thư viện cả nước, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và trao đổi với thư viện nước ngoài.
  Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt, ấn bản đầy đủ còn là tài liệu quý cho quá trình đào tạo sinh viên thông tin, thư viện của các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thông tin - thư viện học trong nước.
  • DDC23 Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Ấn Bản 23 Tập 1
  • NXB Hà Nội 2013
  • Melvil Dewey
  • 878 Trang
  • File PDF_SCAN
  Mua Sách Giấy Online
  http://nlv.gov.vn/tin-tuc-su-kien/t...oai-thap-phan-dewey-an-ban-23-tieng-viet.html
   
  Last edited by a moderator: Apr 28, 2017

Share This Page