Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Quang Trung, 244 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 8' started by quanh.bv, Jul 4, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  “Đọc hiểu văn bản ngữ văn 8” xác định những nội hàm cụ thể để học sinh thực hiện một chuỗi thao tác chiếm lĩnh giá trị tác phẩm, hướng tới hiệu quả hành dụng và kết nối kiến thức với các phần Tiếng Việt, Làm văn… Phần gợi dẫn của mỗi bài học nhằm chuẩn bị tâm thế, cung cấp một số kiến thức công cụ, có tính chất định hướng, tạo thuận lợi cho việc chiếm lĩnh mục tiêu của bài đọc hiểu: đó là các yếu tố đặc trưng thể loại, các thông tin quan trọng về tác giả, tác phẩm, tóm tắt và xác định cách đọc, cách kể. Phần kiến thức cơ bản: được hình thành trên cơ sở lí giải những phương diện kiến thức từ các câu hỏi của sách giáo khoa, đồng thời thể nghiệm một số cách thức tiếp cận văn bản. Phần liên hệ: có kết cấu mở, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng: có thể giới thiệu một văn bản tương đương hoặc gần gũi với bài học để tạo điều kiện cho người đọc so sánh kiến thức…
  • Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Nguyễn Quang Trung
  • 244 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1041746
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 17, 2019

Share This Page