Đế Quốc Sử (NXB Bảo Tồn 1928) - Trần Mạnh Nhẩn, 64 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 13, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-13_16-18-10.png
  Chánh-sách đế-quốc là dùng binh-lực mà chiếm địa-giới hay điền-thỗ của nước khác để làm thuộc-địa. Thấy chổ đất nào có thể chiếm được thì cứ chiếm, hoặc để thêm quyền-thế về chánh-trị, hoặc để thêm thế-lực và binh-bị, hoặc để di-dân, hoặc để kiếm nguyên-liệu cho công-nghệ, hoặc để thêm mối-hàng cho thương-mại nước mình. Mục đích đế-quốc là ở trong năm điều lợi đó.
  • Đế Quốc Sử
  • NXB Bảo Tồn 1928
  • Trần Mạnh Nhẩn
  • 64 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/5A671779C5209F1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page