Đêm Nguyệt Bạch (NXB Trẻ 2018) - Lê Trâm, 225 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Xnhi345, Sep 18, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-18_22-41-53.png
  chăn dê
  Cái tin ông Tình mất tiền lan ra nhanh
  chóng làm xôn xao cả xóm núi. Gọi là xóm cho oai chứ thật ra quanh vùng chi có vài trang trại của những người đến từ miền xuôi.
  Nghe đồn rằng ba hôm trước có hai người, một đàn ông, một đàn bà lên tìm ông Tình. Người đàn ông là bạn cũ của ông Tình thời đương chức còn người kia - ông giới thiệu là bạn học. Họ mang lên nhiều thức ăn và hẳn nhiên có cả rượu, khá nhiều rượu. Người đàn bà nhanh nhảu bày mồi miếc và hai người đàn ông vào cuộc. Ở đây vốn không phân biệt ngày đêm bởi ngày nào có khác chi đêm.
  • Đêm Nguyệt Bạch
  • NXB Trẻ 2018
  • Lê Trâm
  • 225 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/dem-nguyet-bach
  https://drive.google.com/file/d/1vqWpvjTzmUK-IhElGVQCxcTqg-ZGrZez
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 20, 2022

Share This Page