Đền Miếu Việt Nam (NXB Thanh Niên 2007) - Vũ Ngọc Khánh, 489 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-19_16-59-51.png
  Lâu nay, những kiến trúc tín ngưỡng ở nước ta dã dược chú ý nhiều. Đình và chùa đả có nhiều công trinh nghiên cửu nghiêm túc. Riêng về dền miếu, hình như chi mới được điềm đến trong các sách địa chí ờ các địa phương, hoặc trong các bài giới thiệu trên các báo chí. Một cuốn sách để cập đến tất cà các dền miếu trong cả nước đang là một sự đợi chờ, chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được. Lý do cùa sự đợi chờ ấy là một diều hiền nhiên. Đền miếu ờ Việt Nam rất nhiều, quá nhiều mà ngay ỏ từng địa phương, những cố gắng kiểm kê di tích, dừ đã phải giành nhiều công phu chưa dễ dã thu thập hết được. Có những ngôi đền chưa rõ lai lịch, có những ngôi đền đã bị hoang phế (nhưng vẫn có tẩm quan trọng không thề bò quên) và có cà những nhà thờ, thực chết chính là dền, dù không mang danh hiệu ấy. Ngay cả những khái niệm về đền miếu... thì ờ những cuốn tư dìển mới, củ, cũng chưa giúp cho ta phân biệt dược rô ràng. Rồi có những công trinh tín ngưởng vẫn dược gọi là đền, song thực ra lại là những phủ, những quán, (thí dụ Quán Thánh cứ bị gọi lẩm là dền Quán Thánh v.v...). Chúng tôi nghĩ rằng bước đầu, ta nên cô gắng có một cuốn sách tổng hợp dề giúp vào một cái nhìn chung. Cuốn sách này chi mới lá tập dầu, đề rồi tiếp...
  • Đền Miếu Việt Nam
  • NXB Thanh Niên 2007
  • Vũ Ngọc Khánh
  • 489 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=222976
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 19, 2021

Share This Page