Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang (NXB Bùi Văn Nhẩn 1930) - Phan Thành Chơn, 88 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-9_17-26-51.png
  Nay trời khiến sự tai biến nhiều lắm: Các nước bị ôn dịch, nước lụt, lửa cháy, giặc giả, là vì người đời làm dử quá, nên trời báo ứng như vậy. Sao người đời không biết ăn năn chừa lỗi, cũng làm như củ, nên hơi dử thấu trời, trời giận càng thêm. Nên thượng đế phán rằng: "Xưa nay các Tiên, Thần giáng cơ đặt kinh sách khuyên đời trùng trùng điệp điệp, vả lại Trẫm đả cho nhiều điều tai biến mà răn đời; mà người đời không biết sợ, làm dử không chừa. Nay Trẫm muốn diệt hết loài ngoài, mà dựng lại đời khác, cho rỏ phép Trời"
  • Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang
  • NXB Bùi Văn Nhẩn 1930
  • Phan Thành Chơn
  • 88 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/B4B220CAA26E3C5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 9, 2022

Share This Page