Di Dân Quốc Tế-Bản Chất, Xu Hướng Vận Động Và Định Hướng Chính Sách Quản Lý - Doãn Hùng, 156 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Aug 21, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Di dân là quy luật trong quá trình phát triển của xã hội loài người, gắn với những thay đổi của tự nhiên, xã hội và sự phát triển không đồng đều về kinh tế - xã hội giữa các vùng, các quốc gia trên thế giới. Quá trình di dân có những nét khác biệt giữa các nước và các vùng về hướng, quy mô cũng như hiệu quả kinh tế.
  Ở Việt Nam, vấn đề di dân, công tác di dân luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, củng cố an ninh và quốc phòng. Để quản lý một cách có hiệu quả quá trình di dân trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế cần phải nghiên cứu lý thuyết về di dân, nhất là các lý thuyết hiện đại về di dân trên thế giới để vận dụng vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
  • Di Dân Quốc Tế-Bản Chất Xu Hướng Vận Động Và Định Hướng Chính Sách Quản Lý
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Doãn Hùng
  • Số trang: 156
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...g-va-dinh-huong-chinh-sach-quan-ly-61808.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page