Di Giáo Kinh (Nxb Tôn Giáo 2011) - Đoàn Trung Còn, 50 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 20, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phật tiếng Phạn, nói tắt của chữ Phật đà (Bouddha) các sách xưa còn gọi là Phù đồ, nhưng hiện nay danh từ Phù đồ ít được thông dụng. Chữ Phật, Trung hoa dịch là Giác giả, có nghĩa là sáng suốt hoàn toàn, tức là chỉ cho những bậc Đại giác, Đại ngộ. Những bậc ngày biết rõ tất cả sự lý trong vũ trụ một cách chân chính, cùng tột và không còn một chút mê lầm, điên đảo, do đó còn được gọi là Vô thượng Biến Chánh giác. Danh từ Vô thượng Biến Chánh Giác cũng là để lựa khác với hàng Ngoại đại, Tiểu thừa và Bồ Tát.
  • Di Giáo Kinh
  • Phật Di Giáo Kinh
  • Nxb Tôn Giáo 2011
  • Người dịch: Đoàn Trung Còn , Nguyễn Minh Tiến
  • 50 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://hoavouu.com/images/file/HfYGOmAx0QgQALw4/kinhdigiao-doantrungcon.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 27, 2019

Share This Page