Di Sản Hán Nôm Côn Sơn-Kiếp Bạc-Phượng Sơn (NXB Chính Trị 2006) - Hoàng Giáp, 866 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by thinganbui, May 21, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-1-30_11-48-22.png
  Di sản Hán Nôm là nguồn vàn hoá phi vật thè vô cùng quý giá cùa Việt Nam, việc khai thác, sưu tầm và công bô nguồn tư liệu có giá trị này sẽ góp phần làm phong phú thêm nển vAn hoá đậm đà bàn sac dân tộc củng như giúp bạn đọc hiểu biết thêm về một vùng địa linh nhân kiệt Cỏn Sơn - Kiêp Bạc - Phượng Sơn và những danh nhân đã làm rạng rỡ non sòng nước Việt. Nhằm giúp bạn đọc nghiên cửu và tìm hiêu một phần di sàn Hán Nỏm của tỉnh Hài Dương, Nhà xuất bàn Chính trị quốc gia phô'1 hợp với Ban Quàn lý di tích cỏn Sơn - Kiếp Bạc Sờ Vãn hoá - thông tin tinh Hải Dương xuâ't bàn cuô'n sách Di sản Hán Nôm Côn Sơn - Kiếp Bạc -Phượng Sơn.
  Nội dung cuốn sách được chia thành nãm phần, trình bày theo kết cấu chữ Hán, phiên âm Hán - Việt, dịch nghĩa, dịch thơ. Dể hoàn thành cuôn sách, Ban chì đạo biên soạn và các thành viên đã hết sức cò găng. Tuy nhiên, quá trình tuyển chọn và biên soạn cuón sách có nhiều khó khăn củng như khó tránh khòi hạn ché và sai sót. Rất mong bạn đọc lượng thứ và dóng góp ý kiên để lẩn xuất bàn sau hoàn chỉnh hơn. Hy vọng cuỏn sách sè là nguồn tư liệu quý dô’i với độc giá trong và ngoài nước.
  • Di Sản Hán Nôm Côn Sơn-Kiếp Bạc-Phượng Sơn
  • Hoàng Giáp, Nguyễn Khắc Minh
  • NXB Chính Trị 2006
  • 866 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://opac.hnue.edu.vn/Detail.aspx?id=64715
  https://drive.google.com/file/d/1xJYF_zsKqlsaiihTYh8FpvP8Hk7YPBL6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 30, 2023

Share This Page