Di Sản Hán Nôm Huế (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nhiều Tác Giả, 430 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, May 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-17_23-39-20.png
  Cuộc Hội thảo mang tầm quốc gia với chủ đề Bảo tần và phát huy Di sản Văn hóa Hán Nôm Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Q uốc gia Hà N ội) đã được to chức hết sức thành công. Có lẽ hiếm có một cuộc hội thảo khoa học tầm quốc gia nào được tố chức trên đất Huế lại tập trung được dông đảo các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các vị dại biếu từ khắp ba miền đất nước về tham dự đến như vậy: Gần 200 người tham dự, 60 bản tham luận được trao tận tay dại biểu, hàng chục ý kiến dóng góp, thảo luận sôi nối, nhiệt tình trong gần trọn 2 ngày. Kỷ yếu Hội thảo Bào tồn và phát huy Di sẩn Văn hóa Hán Nôm Huế đăng tải day đủ những tham luận đã gửi đến. Do các tham luận đề cập đến rất nhiều chủ đề khác nhau nên chúng tôi tạm thời chia thành 6 chuyên đề chính sau: Chuyên dề Báo tồn Di sản Hán /Vo/77.gồm 7 tham luận; Chuyên đề Giới thiệu Thư tịch Hán Nôm gồm 11 tham luận, Chuyên dề Giới thiệu một số văn bản gồm 13 tham luận; Chuyên dề Giói thiệu một số loại hình văn bản gồm 9 tham luận; Chuyên đề Một số chuyên mục Hán Nôm gồm 8 tham luận; Chuyên để Một số vấn để liên quan gồm 10 tham luận.
  • Di Sản Hán Nôm Huế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Nhiều Tác Giả
  • 430 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86127
  https://drive.google.com/file/d/1zl6hCQkfjOyolrX3IpfpVpyWhoC7UByh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 17, 2022

Share This Page