Di Sản Văn Hóa Huế Nghiên Cứu & Bảo Tồn Tập 3 (NXB Thừa Thiên Huế 2013) - Phan Thanh Hải, 520 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by Egliost, Dec 6, 2020.

 1. Egliost

  Egliost New Member

  [​IMG]
  Di sản văn hóa Huế trong mấy thập niên vừa qua đã được cả thế giới biết đên và ngưỡng mộ. Sự kết tinh trí tuệ của bao nhiêu thế hệ trên miền đât này đã để lại những di sản văn hóa vô giá. Với lịch sử hơn 700 năm hình thành và phát triến, trong đó có 165 năm là thủ phủ của các chúa Nguyễn, rồi Kinh đô của triều đại Tây Sơn (1636-1801) và 143 năm Kinh đô của vương triều Nguyền (1802-1945), Huế đã hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước đê hình thành một nền văn hóa vô cũng đặc sắc từ kế thừa, tiếp biến và phát triển
  • Di Sản Văn Hóa Huế Nghiên Cứu & Bảo Tồn Tập 3
  • NXB Thừa Thiên Huế 2013
  • Phan Thanh Hải
  • 520 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88414
   
  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page