Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Vĩnh Phúc (NXB Vĩnh Phúc 2008) - Nhiều Tác Giả, 234 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by anhtung, Dec 7, 2020.

 1. anhtung

  anhtung Member

  [​IMG]
  Di sản văn hóa phi vật thể là một phần quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Tuy nhiên vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở nước ta nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng được đặt ra muộn hơn và chậm hơn so với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể. Ở Việt Nam, nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa từ năm 1997. Tại Vĩnh Phúc, việc sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể cũng đã được Sở Văn hóa - Thông tin, nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành trong nhiều năm kể từ khi tái lập tỉnh.
  • Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Vĩnh Phúc
  • NXB Vĩnh Phúc 2008
  • Nhiều Tác Giả
  • 234 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88423
  https://drive.google.com/file/d/1jTv5zDt2WNHsgLx_XCU6UFfwJF68xS4p
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 31, 2022

Share This Page