Di Truyền Học Thái Độ Xử Sự Và Tội Phạm (NXB Công An 2004) - N. Doubinine, 398 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-16_10-19-33.png
  Tóm tắt: Sách đưa ra những khái niệm cơ bản về di truyền ở con người, nghiên cứu bản chất những cách cư xử chống lại xã hội; phân tích mối quan hệ giữa tính di truyền và tình trạng phạm trọng tội và tác động của những dị thường tâm lý lên thái độ xử sự nguy hiểm cho cả xã hội
  Chương 1: Con người, bản thể của xã hội và sinh học
  Chương 2: Bản chất những cách cư xử chống lại xã hội
  Chương 3: Di truyền học và thái độ xử sự: Đặt vấn đề và giải pháp
  Chương 4: Tính di truyền và thái độ xử sự chống xã hội
  Chương 5: Nghiên cứu các nhóm người được lựa chọn
  Chương 6: Thái độ xử sự của cá nhân
  Chương 7: Những dị thường về tâm lý và những hành động nguy hiểm cho xã hội
  Chương 8: Việc chịu trách nhiệm và phòng ngừa
  • Di Truyền Học Thái Độ Xử Sự Và Tội Phạm
  • NXB Công An 2004
  • N. Doubinine
  • Dịch: Lê Tuấn
  • 398 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241804
  https://drive.google.com/file/d/1EjOTldOnHc5NcVsqmxbS_LILtP3oIGKU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 11, 2022

Share This Page