Địa Chí Bình Dương Tập 2 Lịch Sử Truyền Thống (NXB Chính Trị 2010) - Phan Xuân Biên, 424 Trang

Discussion in 'Địa Lý Học' started by nhandang123, Jul 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Khái quát về khảo cổ học Bình Dương từ tiền sử đến cổ sử, sự phát triển về kinh tế - xã hội Bình Dương từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, phong trao đấu tranh kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945-1954) và Đế quốc Mỹ (1954-1975); Bình Dương trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ năm 1975 đến năm 2005 về kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng...
  • Địa Chí Bình Dương Tập 2 Lịch Sử Truyền Thống
  • NXB Chính Trị 2010
  • Phan Xuân Biên
  • 424 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=94874
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page