Địa Chí Bình Dương Tập 4 Văn Hóa-Xã Hội (NXB Chính Trị 2010) - Phan Xuân Biên, 499 Trang

Discussion in 'Địa Lý Học' started by nhandang123, Jul 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Vài nét về văn hoá vật chất, nếp sống - lễ tục; tín ngưỡng, tôn giáo của người Bình Dương; Tổng quan về văn học dân gian và nghệ thuật biểu diễn trong văn hoá truyền thống, mĩ thuật trong sản phẩm của các ngành nghề thủ công truyền thống; Khái quát quá trình hình thành và phát triển của ngành báo chí - xuất bản, giáo dục, y tế, thể dục thể thao,... trên con đường hội nhập và phát triển.
  • Địa Chí Bình Dương Tập 4 Văn Hóa-Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2010
  • Phan Xuân Biên
  • 499 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=94876
   

Share This Page