Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 4-Tín Ngưỡng (NXB Tổng Hợp 2018) - Trần Văn Giàu

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Aug 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-19_13-29-9.png
  Tập IV của bộ Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến lịch sử tư tưởng và tín ngưỡng của Thành phố - Thành phố theo nghĩa rộng là đấy Gia Định, tức Nam bộ. Trong khả năng hiện nay của công Tác nghiên cứu lịch sử tư tưởng và tín ngưỡng trên địa bàn rộng, suốt chiều dài 300 năm, tập sách đành bằng lòng với kết quả ban đầu, về một số mặt chủ yếu trong khi lĩnh vực cần làm sáng tỏ lại phong phú và phước tạp hơn nhiều. các tác giả đã trân trọng thành quả nghiên cứu của các thế hệ đi trước đồng thời cố gắng phát hiện những yếu tố mới trong đời sống tư tưởng và tin thần của cư dân Sài Gòn và Nam bộ, đặc biệt trong thế kỷ 20 là thế kỷ sôi động của thế giới, của Việt Nam và của vùng đất mới phía Nam này.
  • Địa Chí Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Tập 4-Tín Ngưỡng
  • NXB Tổng Hợp 2018
  • Trần Văn Giàu
  • 610 Trang
  • PDF-TRUE
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/diachiTPHCMtap4_id1249.aspx
  https://drive.google.com/file/d/1kjiqksRa2OXdKGlCttxAfHp03cRulZjS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 19, 2022

Share This Page