Địa Dư Huyện Quỳnh Côi (NXB Lê Văn Tân 1933) - Ngô Vi Liễn, 150 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 8, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các vấn đề về danh hiệu, hình thế, chính trị, kinh tế, phong thổ, danh nhân và danh lam thắng cảnh của huyện Quỳnh Côi (Thái Bình). Các tổng: Đồng Trực, Quỳnh Ngọc, Sơn Đồng, Tang Giá, Tiên Bá, ..
  • Địa Dư Huyện Quỳnh Côi
  • NXB Lê Văn Tân 1933
  • Ngô Vi Liễn
  • 150 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=kKsRZ1933
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 16, 2019

Share This Page