Địa Dư Tĩnh Trà Vinh (NXB F.VAN-VOVAN 1930) - Bùi Văn Xuân, 78 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-6-27_19-1-21.png
  Khoa-học địa-dư là khoa-học ở nước ta, phần đông ai cũng cho là không cần-ích, nhứt là về địa-dư của nước nhà thì người ta còn thường coi chẳng ra gì hơn nữa, thế mà ở các nước văn-minh kia lại có nhiêu người chuyên-môn về khoa địa-dư cho đến bực cữ-nhơn tấn-sĩ và trạng-nguyên. Vậy thì sự- coi thường khoa dịa-dư của mình rất sai-lầm. Ước mong sao, sau đây ta làm thế nào cho ai ai đều phải biết rằng khoa dịa-dư cũng có ích như các khoa học khác vậy. Nhứt là về dịa-dư của tĩnh mình ở, của nước (Ịiiè-hương minh, là chỗ của tồ-liên mình xưa kia dài công gay dựng nen một dày non sòng đắt nước lá nơi mình sanh trưởng ra, là noi chôn nhao cắt rún mình, là nơi mò-mả của lièn-nhơn mình, thi mình phải biết rò hơn cà, biết trước tiên cả. rồi mời biết ra tới các nước ngoài khác, ấy là lẽ cố nhiên rất nhầm lý. Vậy la chảng nên chẳng học dịa-dư tình của ta, của nước la cho tường-tất.
  • Địa Dư Tĩnh Trà Vinh
  • NXB F.VAN-VOVAN 1930
  • Bùi Văn Xuân
  • 78 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1fIurx0AQwBNCCSqxSPr7B3cy2-u87DoK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 27, 2023

Share This Page