Địa Kiến Tạo Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Tạ Trọng Thắng, 302 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Jun 8, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Địa Kiến Tạo Đại Dương
  NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  Tạ Trọng Thắng, Lê Duy Bách, Lê Văn Mạnh, Chu Văn Ngợi, Nguyễn Văn Vượng
  302 Trang
  • Phần 1: Đại cương về địa kiến tạo --
  • Phần 2: Chuyển động kiến tạo và biến dạng của vỏ trái đất --
  • Phần 3: Cấu trúc và sự phát triển các đơn vị kiến tạo chủ yếu của thạch quyền --
  • Phần 4: Các quá trình sâu và năng lượng của vỏ trái đất

   
  Last edited: Oct 11, 2014

Share This Page