Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (NXB Thống Kê 2003) - Trần Văn Thông, 311 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by thaoanh12, Nov 28, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Hiện nay , Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới theo hướng công nghiệp hoá , hiện đại hóa nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng tụt hậu về kinh tế , để hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới .Để đáp ứng yêu cầu cấp bách trên đòi hỏi phải có sự đổi mới về nội dung và phương pháp nghiên cứu của tất cả các môn khoa học , trong đó có môn khao học địa lý kinh tế
  • Địa Lý Kinh Tế Việt Nam
  • NXB Thống Kê 2003
  • Trần Văn Thông
  • 311 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242069
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 28, 2020

Share This Page