Địa Lý Sinh Thái Môi Trường (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Thế Thôn, 207 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by AA1, Mar 5, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Sách địa lý sinh thái môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên môi trường và học viên cao học những kiên thức cơ bản vè địa lý tự nhiên, những quy luật chung của địa lý tự nhiên, khoa học cảnh quan và những vấn đề mới về cảnh quan sinh thái, hệ thống lãnh thổ sinh thái của địa lý sinh thái, ứng dụng lý thuyết cảnh quan sinh thái và hệ thống lãnh thổ sinh thái vào các vấn đề nghiên cứu và phục vụ thực tiễn của khoa học môi trường, bảo vệ cân bằng sinh thái cho trái đất. Sách gồm có 6 chương: Chương 1 giới thiệu những nét tổng quan về địa lý sinh thái môi trường. Chương 2 về vũ trụ và trái đất. Chương 3 là những quy luật địa lý chung của trái đất. Chương 4 trình bày về khoa học cảnh quan. Chương 5 giới thiệu khoa học địa lý sinh thái, lý thuyết cảnh quan sinh thái và hệ thống lãnh thổ sinh thái. Chương 6 đê cập đến các vấn đề ứng dụng lý thuyết cảnh quan sinh thái và hệ thống lãnh thổ sinh thái và nghiên cứu môi trường, phục vụ các nhiệm vụ thực tiễn phát triển bền vững. Khoa học môi trường được chú ý và phát triển từ những năm 70 của thế kỷ XX, rất mới mẻ. Các môn học của khoa học môi trường và nội dung của nó đang được bổ sung và hoàn thiện. Địa lý sinh thái môi trường nghiên cứu lãnh thổ môi trường, nên có thuộc tính của koa học địa lý nghiên cứu về lãnh thổ, nhưng lại có nhiệm vụ nghiên cứu lãnh thổ môi trường sống, nên môn học này nằm trong hệ thống khoa học môi trường. Đối tượng nghiên cứu của khoa học địa lý là vỏ địa lý, nghiên cứu sự phân hoá của lớp vỏ địa lý, nghiên cứu cấu trúc, chức năng của các phần lãnh thổ khác nhau của vỏ địa lý. Do đó, địa lý sinh thái môi trường cũng nghiên cứu sự phân hoá lãnh thổ và cấu trúc, chức năng của các phần lãnh thổ khác nhau, nghiên cứu chức năng sinh thái và chức năng môi trường sống của các phần lãnh thổ khác nhau đó. Vỏ địa lý là lớp vỏ liên kết các quyển thành phần của trái đất, bao gồm một số quyền thành phần của trái đất hợp lại. Kể từ dưới lên có phần trên của thạch quyển. Chiều dày của vỏ địa lý ước chừng 60-70km. Như vậy, khoa học địa lý không nghiên cứu hết toàn bộ lớp vỏ rắn thạch quyển của trái đất và các tầng cao của khí quyển, mà chỉ nghiên cứu phần thuộc bề mặt trái đất trong phạm vi từ phần trên của thạch quyển đến phần dưới của khí quyển. Phạm vi đó đựoc gọi là lớp vỏ địa lý - bộ phận phức tạp nhất của trái đất có sự tác động qua lại của con người. Vỏ địa lý là không gian môi trường sống căn bản của con người và mọi thể sinh vật ở trên trái đất, đó cũng chính là lớp vỏ môi trường sống của chúng ta. Mục Lục: Lời nói đầu Chương 1: Những nét tổng quan về địa lý sinh thái môi trường Chương 2: Vũ trụ và trái đất Chương 3: Những quy luật địa lý chung của trái đất Chương 4: Khoa học về cảnh quan Chương 5: Địa lý sinh thái, lý thuyết của quan sinh thái và lãnh thổ sinh thái Chương 6: Áp dụng lý thuyết của cảnh quan sinh thái và hệ thống lãnh thổ sinh thái vào nghiên cứu môi trường, phục vụ thực tiễn cân bằng sinh thái và phát triển bền vững. Mời bạn đón đọc.
  • Địa Lý Sinh Thái Môi Trường
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007
  • Nguyễn Thế Thôn
  • 207 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239192
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 5, 2021

Share This Page