Dịch Tễ Học - Đinh Thanh Huề

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by bhanh8, Oct 28, 2013.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  Định nghĩa, mục đích của dịch tễ học.
  Dịch tễ học và vấn đề dự phòng.
  Các tỷ lệ thường dùng trong dịch tễ học.
  Phương pháp phát hiện bệnh trong cộng đồng.
  Dịch tễ học mô tả.
  Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu dịch tễ học.
  Phương pháp nghiên cứu trên mẫu.
  Nghiên cứu thuần tập.
  Nghiên cứu bệnh chứng.
  Nghiên cứu thực nghiệm.
  Các khái niệm về dịch tễ học nhiễm trùng.
  Qúa trình dịch.
  Giám sát dịch tễ học.
  Điều tra xử lý dịch.
  Dịch tễ học các bệnh lây theo đường tiêu hóa.
  Dịch tễ học các bệnh lây theo đường hô hấp.
  Dịch tễ học các bệnh lây theo đường máu.
  Dịch tễ học các bệnh lây theo đường da, niêm mạc.
  Dịch tễ học nhiễm HIV/AIDS.
  Tiêm chủng.

  Download Link:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/Dich te hoc.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Y Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page