Điện Ảnh Việt Nam (NXB Tổng Hợp 2011) - Trần Trọng Đăng Đàn, Trọn Bộ 4 Tập

Discussion in 'Tủ Sách Nghệ Thuật & Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Oct 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cho đến đầu thế kỷ XXI, điện ảnh Việt Nam đã có nhiều thành tựu lớn. Nhưng việc tổng kết, đúc kết những thành tựu đó để từ thực tiễn hoạt động điện ảnh đề ra những đường hướng lý luận, nêu lên những mắc mứu cần tháo gỡ, tìm ra những phương cách đi tắt, đón đầu để điện ảnh Việt Nam có thể nhanh chóng vươn lên ngang tầm cần có và phải có trong tương quan với điện ảnh khu vực và quốc tế... thì chưa được tiến hành đúng quy mô và bài bản. Thấy được điều đó, từ lâu tác giả công trình này đã tham gia nhiều hoạt động thực tiễn, hoạt động lý luận, phê bình và nghiên cứu khoa học về điện ảnh. Những hoạt động ấy đã được thể hiện trên nhiều công trình ở mức tiểu luận, nghiên cứu, phe bình, đồng thời nhờ vậy mà tích lũy được nhiều suy nghĩ cùng nhiều tư liệu, tài liệu có liên quan thuộc nhiều nguồn, cả trong và ngoài nước.
  • Điện Ảnh Việt Nam
  • NXB Tổng Hợp 2011
  • Trần Trọng Đăng Đàn
  • Trọn Bộ 4 Tập
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  Tập 1: https://sachweb.com/publishview/DienanhVietnamtap1_id625/DienanhVietnamtap1_id625.aspx
  Tập 2: https://sachweb.com/publishview/DienanhVietnamtap2_id626/DienanhVietnamtap2_id626.aspx
  Tập 3: https://sachweb.com/publishview/DienanhVietnamtap3_id627/DienanhVietnamtap3_id627.aspx
  Tập 4: https://sachweb.com/publishview/DienanhVietnamtap4_id628/DienanhVietnamtap4_id628.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 23, 2016

Share This Page