Diên Cách Cấu Trúc Chữ Nôm Việt (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Tuấn Cường, 410 Trang

Discussion in 'Hán Nôm Học' started by admin, May 4, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-18_12-5-27.png
  Gần dây, các nhà nghiên cứu đã chú y khai thâc một SCI tư liệu mới cho việc nghiên cứu điên cách cấu trúc chữ Nỏm qua các thời kì, trong dó đáng quan tâm là các văn bản dịch Nôm Kinh Thí có niên dại ván khẩc lần lượt là nàm Vĩnh Thịnh thử 10 (1714), ndm Quang Trung thứ 5 (1792), năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), và ndm Minh Mệnh thứ 18 (1837). Đây là một hộ thống văn bản đủ lơn dề cỏ thể tiến hành phân tích và tìm hiểu diên cách cấu trúc chữ Nôm ít nhất trong giai đoạn 1714-1837. Điểm đặc biệt cùa hệ thong bổn văn bàn này là: những văn bản sau có tham khảo những văn bàn trước, cho nên giữa chúng có cả sự tương đồng và dị biệt về mặt ngôn ngữ và văn tự, phù hợp với việc triển lchai nghiên cứu diên cách cấu trúc chữ Nôm từ hai cấp độ nghiên cứu văn tự học là cấp độ hệ thong văn tự và cấp độ đơn vị vãn tự, từ đố có thề đưa ra cái nhìn chi tiết và toàn diện hơn về diên cách cấu trúc chữ Nôm trong giai đoạn này từ cả bình diện cấu trúc hình thế lẩn cẩu trítc chức năng của chừ Nôm.
  • Diên Cách Cấu Trúc Chữ Nôm Việt
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Nguyễn Tuấn Cường
  • 410 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1043136
  https://drive.google.com/file/d/1yAoLamBP0WPMkNFASXehenTqUVLxKSjR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 18, 2022

Share This Page