Diện Mạo Triết Học Phương Tây Hiện Đại (NXB Hà Nội 2006) - Đỗ Minh Hợp, 374 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by AA2, Jun 3, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  [​IMG]
  Mỗi thời đại lịch sử văn hóa đều đặt ra những vấn đề, những thách thức xác định đối với tồn tại người. Triết học luôn tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề có liên quan đến con người, đến tồn tại người. Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy đặc trưng cho tri thức triết học là nội dung văn hóa nhân văn, đạo đức và mục đích sống của con người. Chính cái nhìn từ góc độ này cho phép chúng ta nhận thấy sự đặc thù của những vấn đề triết học phương Tây hiện đại đặt ra và giải quyết trong bối cảnh văn hóa tinh thần phương Tây hiện đại. Có thể khẳng định, triết học phương Tây hiện đại cùng với hệ vấn đề của nó tạo thành một giai đoạn mới trong tiến trình lịch sử triết học thế giới. Do vậy, tìm hiểu những vấn đề hiện đại của triết học phương Tây là một nhiệm vụ thật sự cần thiết đối với công việc nghiên cứu lịch sử triết học, đặc biệt là trong bối cảnh tiếp biến văn hóa toàn cầu hiện nay.
  • Diện Mạo Triết Học Phương Tây Hiện Đại
  • NXB Hà Nội 2006
  • Đỗ Minh Hợp
  • 374 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8255
   
  Last edited by a moderator: Jun 3, 2021

Share This Page