Diễn Thuyết (NXB Đông Kinh 1915) - J. Garde, 54 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 17, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các bài diễn thuyết về các vấn đề: bắt người Annam theo luật Đại Pháp; Chức phận và tính hạnh của người đội xếp đốc với quan và dân; Nghị luận về cách giáo dục ở Đông dương với vấn đề phong tục người Annam; Luận về việc đê ở Bắc kỳ; vấn đề phòng trị bệnh toi gia súc và lâm nghiệp.. : Chính văn bằng tiếng Việt có 1 phần bằng tiếng Pháp. - Thư mục cuối sách
  • Diễn Thuyết
  • NXB Đông Kinh 1915
  • J. Garde
  • 54 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=NGARZZXbhW1915
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 9, 2019

Share This Page