Điều Hành Ngân Sách, Quản Lý Tài Chính Kế Toán Và Các Khoản Thu Khác Ở Xã, Phường, Thị Trấn Năm 2008

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Điều Hành Ngân Sách, Quản Lý Tài Chính, Kế Toán Và Các Khoản Thu Khác Ở Xã, Phường, Thị Trấn Năm 2008
  NXB Thống Kê 2008
  Bộ Tài Chính
  742 Trang
  Hoạt động tài chính của xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là xã) bao gồm ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã.
  Uỷ ban nhân dân xã tổ chức quản lý thống nhất ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã.
  Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã phải được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, hiệu quả và tiết kiệm.
  Thu ngân sách xã bao gồm các khoản thu của ngân sách nhà nước phân cấp cho ngân sách xã và các khoản huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân trên nguyên tắc tự nguyện để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã quản lý.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page