Điều Hòa Ngân Sách Giữa Trung Ương Và Địa Phương (NXB Chính Trị 2006) - Bùi Đường Nghiêu, 247 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Oct 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản lý ngân sách nhà nước là một bộ phận cấu thành của quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế– xã hội và được thực hiện bởi hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Trên phương diện lý thuyết cũng như tổng kết thực tiễn, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đã được thừa nhận là phương thức quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giải quyết các mối quan hệ giữa trung ương và địa phương trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân sách nhà nước.
  • Điều Hòa Ngân Sách Giữa Trung Ương Và Địa Phương
  • NXB Chính Trị 2006
  • Bùi Đường Nghiêu
  • 247 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=510
   
  Last edited by a moderator: Jan 6, 2020

Share This Page