Điều Lệ Đảng Khóa XI Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2011) - Vũ Trọng Lâm

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_0-13-50.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19-1-2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng: C ơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ơng khóa X tại Đại hội XI của Đảng. Đại hội cũng thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đợc bổ sung, sửa đổi. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ơng Đảng khóa XI và các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng ch ơng trình hành động và kế hoạch công tác để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thắng lợi đờng lối và những chủ tr ơng đã nêu trong các văn kiện Đại hội XI. Thực hiện ch ơng trình công tác đề ra, ngày 1-11-2011, Ban Chấp hành Trung ơng Đảng ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, số 45-QĐ/TW; Quyết định ban hành Hớng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Ch ơng VII và Ch ơng VIII Điều lệ Đảng khóa XI, số 46-QĐ/TW và Quy định về những điều đảng viên không đợc làm, số 47-QĐ/TW.
  • Điều Lệ Đảng Khóa XI Và Một Số Quy Định, Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2011
  • Vũ Trọng Lâm
  • 232 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/630A11EF90C1EA1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 31, 2021

Share This Page