Điều Tra Dân Số Năm 1970 Tại 14 Thành Phố Ở Việt Nam (NXB Thống Kê 1973) - Nhiều Tác Giả, 109 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, Nov 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong năm 1970 Viện Quốc Gia Thống Kê đã tổ chức điều tra dân số tại 14 tỉnh thành phố lớn Việt Nam. Cuộc điều tra nhằm thu nhập những dữ kiện liên quan đến các đặc tính dân số, học vấn, tôn giáo, nghề nghiệp cùng ngành hoạt động kinh tế. Một số tài liệu liên quan đến gia cư, tiện nghi, phương tiện chuyên chở và thông tin giải trí cũng được thi thập trong cuộc điều tra này.
  Tại mỗi đô thị, cuộc điều tra được thực hiện do một điều tra viên từ 7 đến 10 người dưới sự hướng dẫn của một trưởng toán.
  • Điều Tra Dân Số Năm 1970 Tại 14 Thành Phố Ở Việt Nam
  • NXB Thống Kê 1973
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://www.cantholib.org.vn:82/EBOOK.aspx?p=37B9F975353706A6964617B93B65654746B6E65627B91B857557
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page