Điều Tra Gia Đình Vùng Thôn Quê Năm 1971 Tại 16 Tỉnh Ở Việt Nam - Nhiều Tác Giả, 53 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, Nov 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tiếp theo cuộc điều tra dân số tại 14 thành phố, Viện Quốc Gia Thống Kê đã tổ chức một cuộc điều tra gia đình vùng thôn quê tại 16 tỉnh Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc điều tra này có mục đích thu nhập những dữ kiện liên quan đến các đặc tính dân số vùng thôn quê Việt Nam nhằm bổ túc các tài liệu về dân số thành thị đã đạt được trong cuộc điều tra trước
  Tập tài liệu này trình bày các kết quả đã thu được sẽ giúp ích cho việc trù hoạch một cuộc nghiên cứu dân số qui mô hơn trong tương lai nhằm vào cả dân số thành thị và thôn quê.
  • Điều Tra Gia Đình Vùng Thôn Quê Năm 1971 Tại 16 Tỉnh Ở Việt Nam
  • NXB Thống Kê 1973
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 53
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://www.cantholib.org.vn:82/EBOOK.aspx?p=47B9F975353706A6964617B93B65654746B6E65627B91B857557
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page