Định Hướng Chiến Lược Đối Ngoại Việt Nam Đến 2020 (NXB Chính Trị 2011) - Phạm Bình Minh, 241 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Dec 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-10_11-48-33.png
  Cuốn sách là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Xu thế phát triển của cục diện thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của Việt Nam” do Học viện Ngoại giao tổ chức. Nội dung cuốn sách tập trung trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: lợi ích quốc gia, dân tộc trong hoạt động đối ngoại về Việt Nam; trường phái ngoại giao Việt Nam; về độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; về lòng tin trong quan hệ quốc tế và định hướng chiến lược xây dựng lòng tin trong quan hệ dối ngoại Việt Nam…
  Cuốn sách còn đưa ra một số đánh giá và khuyến nghị khi nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm qua, đặc biệt là hình ảnh, vị thế của Việt Nam sau 15 năm là thành viên ASEAN, đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tham gia của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương. Bên cạnh đó, các tác giả cũng có những nhận định, đánh giá riêng khi luận chứng cho bài viết của mình.
  • Định Hướng Chiến Lược Đối Ngoại Việt Nam Đến 2020
  • NXB Chính Trị 2011
  • Phạm Bình Minh
  • 241 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8748
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page