Định Hướng Chiến Lược, Giải Pháp Đột Phá Nhằm Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo Việt Nam

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Nov 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-27_17-50-41.png
  Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về định hướng, giải pháp đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu bạn đọc cuốn sách “Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam” do PGS.TS Phạm Văn Linh chủ biên.
  Cuốn sách tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm của các nước trong thực hiện cải cách giáo dục, đặc biệt là làm rõ những xu hướng lớn, các mô hình hay trong việc chuyển đổi từ nền giáo dục với triết lý truyền thống sang nền giáo dục theo xu hướng hiện đại của thế kỷ XXI; phân tích nội dung, một số quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục làm rõ định hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” đối với giáo dục Việt Nam; phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra của giáo dục Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết số 29 - NQ/TW, tiếp cận đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế; đề xuất các khâu đột phá để thực hiện thành công “đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục”.
  Cuốn sách là tài liệu có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các cơ quan, viện nghiên cứu giáo dục quan tâm đến vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. Tuy nhiên, đây là vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
  • Định Hướng Chiến Lược, Giải Pháp Đột Phá Nhằm Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2015
  • Phạm Văn Linh
  • 373 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8678
  https://drive.google.com/file/d/1UqvscK_zRdfgoSrBDD10h21xIEZlfIC5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2022

Share This Page