Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Thí Nghiệm Vật Liệu Cấu Kiện Và Kết Cấu Xây Dựng

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, Jan 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán thí nghiệm) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy & thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, v.v) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Thí Nghiệm Vật Liệu Cấu Kiện Và Kết Cấu Xây Dựng
  • NXB Xây Dựng 2014
  • Bộ Xây Dựng
  • 91 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-lieu-cau-kien-va-ket-cau-xay-dung-60700.html
   

Share This Page