Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Thí Nghiệm Vật Liệu Cấu Kiện Và Kết Cấu Xây Dựng

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng' started by quanh.bv, Jan 14, 2021 at 1:37 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán thí nghiệm) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy & thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, v.v) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
  • Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Thí Nghiệm Vật Liệu Cấu Kiện Và Kết Cấu Xây Dựng
  • NXB Xây Dựng 2014
  • Bộ Xây Dựng
  • 91 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-lieu-cau-kien-va-ket-cau-xay-dung-60700.html
   

Share This Page