Đình Việt Nam (NXB Tổng Hợp 1998) - Hà Văn Tấn, 430 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by YenHong, Jan 9, 2021.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Đình là ngôi nhà công cộng của làng, mỗi làng thường có một ngôi Đình. Đình phản ảnh đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cộng đồng cũng như cấu trúc phân tầng trong làng xã. Theo Giáo sư Hà Văn Tấn "Đình là ngôi nhà công cộng của cộng đồng làng xã Việt Nam. Nơi đây ba chức năng được thực hiện: hành chính, tôn giáo và văn hóa. Về chức năng hành chính, Đình là chỗ để họp bản các "việc làng", để xử kiện, phạt vạ... theo những quy ước của làng. Về chức năng tôn giáo, Đình là nơi thờ thần của làng, thường là một vị, nhưng cũng có nhiều khi nhiều vị, được gọi là "Thành hoàng" làng. Về chức năng văn hóa, Đình là nơi biểu diễn các kịch hát, như chèo, hay hát cửa đình - tức ca trù, một hình thức đã phát triển trong các thế kỷ trước, nơi tiến hành các lễ hội, các trò chơi... Thực ra, các chức năng trên không bao giờ được tách bạch, mà đan xen hòa quyện với nhau...
  • Đình Việt Nam
  • NXB Tổng Hợp 1998
  • Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự
  • 430 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=80610
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 28, 2021

Share This Page