ĐLVN 05-2011 - Xi Téc Ô Tô - Quy Trình Kiểm Định

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  ĐLVN 05-2011 - Xi Téc Ô Tô - Quy Trình Kiểm Định
  Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường xi téc ô tô để giao nhận xăng dầu có sai số lớn nhất cho phép ± 0,5 %. Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau: Ô tô xi téc là loại xe ô tô trên đó lắp đặt xi téc ô tô (sau đây viết tắt là xi téc); Dung tích danh định của xi téc là giá trị dung tích lấy theo tài liệu thiết kế; Dung tích thực tế của xi téc là giá trị lượng (thể tích) chất lỏng thực tế chứa được trong xi téc đến mặt trên của tấm mức;

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page