ĐLVN 326-2015 - Điều Kiện Sử Dụng Dấu Định Lượng - Quy Trình Đánh Giá

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  ĐLVN 326-2015 - Điều Kiện Sử Dụng Dấu Định Lượng - Quy Trình Đánh Giá
  Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp đánh giá, phương tiện đánh
  giá và trình tự đánh giá tại cơ sở để làm căn cứ chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn. Phương pháp đánh giá, phương tiện đánh giá và trình tự đánh giá theo yêu cầu đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn quy định trong văn bản này được sử dụng trong hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (sau đây viết tắt là HĐGS).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page