ĐLVN 45-2001 - Máy Đo Hàm Lượng Khí - Quy Trình Kiểm Định

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  ĐLVN 45-2001 - Máy Đo Hàm Lượng Khí - Quy Trình Kiểm Định
  ĐLVN 45:2001. Máy đo hàm lượng khí. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo hàm lượng khí SO2, CO, CO2, NO, NO2, H2S, CH4, HC, có phạm vi đo và độ chính xác được nêu trong bảng 1. Khí chuẩn, hỗn hợp khí chuẩn: là chất khí hoặc hỗn hợp khí có có hàm lượng được kiểm tra và xác nhận theo tiêu chuẩn quốc gia.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page