Đo Và Kiểm Tra Môi Trường (NXB Giáo Dục 2009) - Phạm Thượng Hàn, 201 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandang123, Jul 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nội dung:
  Tình hình ô nhiễm môi trường ở nước ta, các nguyên nhân gây ô nhiễm, điều kiện tự nhiên và xã hội chi phối tình trạng môi trường. Khái niệm Monitoring môi trường và các hệ thống môi trường ở trên thế giới và ở nước ta. Công nghệ đo và kiểm tra chất ô nhiễm môi trường không khí, nước. Các phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường.
  • Đo Và Kiểm Tra Môi Trường
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Phạm Thượng Hàn
  • 201 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61943
   
  Last edited by a moderator: Jul 9, 2019

Share This Page