Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa - Nguyễn Duy Hùng

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Nov 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-9_16-12-50.png
  Doanh nghiệp nhà nước giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống kinh tế nhà nước. Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước luôn là vấn đề trọng tâm trong lý luận và thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là lực lượng nòng cốt bảo đảm cho kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
  Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, doanh nghiệp nhà nước đã có những đóng góp nhất định và tăng trưởng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay, vấn đề doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều nội hàm cần được làm sáng tỏ như: nhận thức về vai trò, quy mô, những ngành và lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước cần nắm giữ…
  Cuốn sách Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được biên soạn từ các báo cáo tham luận tại hội thảo “Doanh nghiệp nhà nước và vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hà Nội tổ chức tháng 8/2012.
  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
  Phần I - Nhận thức về doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
  Phần II - Thực trạng vấn đề đặt ra trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước hiện nay
  Phần III - Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước
  • Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
  • NXB Chính Trị 2013
  • Nguyễn Duy Hùng
  • 413 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8630
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page