Đối Đãi Phụ Nữ (NXB Tân Dân 1928) - Thạch Bằng, 58 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 1, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-1_23-16-52.png
  Ông Hà-Phi-Phi là một nhà danh-sĩ nước Trung-hoa, có công xem xét cổ kim, thâm hiểu nhân-tình thế-thái, họp anh em đồng-chí soạn ra quyền « Đối - đãi phụ nữ tân-pháp » mục-đích cốt để khuyên bạn nam tử nước Trung-hoa đối-đãi với phụ-nữ cho phải đường. Dịch-giả thấy văn-chương quyền này có ảnh-hưởng đến phong-hóa nước ta rất là mật-thiết, cho nên lược dịch ra đây để hiến độc-giả chư tôn nhàn lãm.
  • Đối Đãi Phụ Nữ
  • NXB Tân Dân 1928
  • Thạch Bằng
  • 58 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/11567EE155E5246
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page