Đời Đạo Song Tu (Ấn Bản 2009) - Đoàn Kim Sơn, 172 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đời Đạo Song Tu
  Ấn Bản 2009
  Đoàn Kim Sơn
  172 Trang
  Tam Giáo Ngũ Chi đã tùy nơi tùy thời ân ban giáo pháp vi diệu lập Đạo tạo Đời, đến nay còn lưu dấu. Người có hay không có tín ngưỡng tôn giáo nay đã đến lúc thấy cần thiết phải có một ý thức thống nhứt về tinh thần Đạo lý sống còn và tiến hóa, hầu tránh họa tương tàn vì cùng Trời mà khác Đất.
  May thay từ hơn tám mươi năm qua, các Đấng Thiêng Liêng đã dày công hỗ trợ cho các bậc tiền bối vẽ rõ bươc đường cùng tồn tại cùng tiến hóa ấy. Chúng tôi xin ghi nhận lại những điều học hiểu được, như là lời bộc bạch cho chư nhu trong Đạo ngoài Đời đồng rõ biết đại hồng ân cứu độ của Thầy.
  Từ chỗ như nhiên, vô pháp, vô ngôn, tâm hồn con người vẫn có thể mặc nhiên minh được lý Đạo, lý Đời nhưng để qui hợp Đạo Đời phải bạch trình lý Pháp để thống nhất tâm ý cùng nhau mà thỏa chí thanh bình tâm tưởng.
  Cái đại hòa điệu của Càn Khôn Thế Giới vẫn như nhiên tác cảm nơi tâm thức con người và dù có những chi ly chuyển biến khác biệt trong từng không gian khác nhau, tâm hòa vào với Đạo vẫn lắm khi không cần lý giải.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page